продукти

RF диплексор

  • RFTYT диплексер с кухина, комбиниран или с отворена верига

    RFTYT диплексер с кухина, комбиниран или с отворена верига

    Дуплексерът с кухина е специален тип дуплексер, използван в безжични комуникационни системи за разделяне на предавани и получени сигнали в честотната област.Дуплексерът на кухините се състои от двойка резонансни кухини, всяка от които отговаря специално за комуникацията в една посока.

    Принципът на работа на дуплексния апарат с кухина се основава на честотна селективност, която използва специфична резонансна кухина за селективно предаване на сигнали в честотния диапазон.По-конкретно, когато сигнал се изпрати в дуплексер с кухина, той се предава към определена резонансна кухина и се усилва и предава на резонансната честота на тази кухина.В същото време полученият сигнал остава в друга резонансна кухина и няма да бъде предаван или смущаван.