продукти

RF хибриден комбинатор

  • RFTYT RF хибридна комбинация от сигнали и усилване

    RFTYT RF хибридна комбинация от сигнали и усилване

    RF хибридният комбинатор, като ключов компонент на безжични комуникационни системи и радар и други радиочестотни електронни устройства, е широко използван.Основната му функция е да смесва входни RF сигнали и да извежда нови смесени сигнали. RF Hybrid Combiner има характеристиките на ниска загуба, малка стояща вълна, висока изолация, добра амплитуда и фазов баланс и множество входове и изходи.

    RF Hybrid Combiner е способността му да постига изолация между входните сигнали.Това означава, че двата входни сигнала няма да си взаимодействат.Тази изолация е много важна за безжични комуникационни системи и радиочестотни усилватели на мощност, тъй като може ефективно да предотврати кръстосани смущения на сигнала и загуба на мощност.